Torna enrere

Apostem per la recerca

Actualment l’associació catalana per la promoció tecnològica té en marxa un programa orientat a incentivar la recerca científica i tecnològica a Catalunya des de les universitats. Degut a les limitacions i la infraestructura de l’organització l’associació disposa d’un programa específic per a incentivar la recerca. Mitjançant la realització d’esdeveniments internacionals promotec, contribueix a la recerca científica connectant experts internacionals d’àmbits similars per a realitzar transferència de tecnologia entre universitats. Promotec manté contacte constant entre amb diverses universitats mitjançant enllaços en grups de recerca, a través d’aquests contactes s’elaboren unes guies sobre el tipus de recerca a Catalunya, les seves característiques i les seves necessitats. Mitjançant esdeveniments internacionals a Catalunya s’intenta connectar el talent exterior amb el talent local per a la transferència de tecnologia.

Paral·lelament promotec elabora els seus propis informes sobre l’estat de la tecnologia a Catalunya entre el sector empresarial.

Actualment diverses escoles universitàries s’han beneficiat en major o menor mesura d’aquesta iniciativa que vol evolucionar per a consolidar-se al territori.

 

Torna enrere