La nostra visió, missió i valors

Visió

La tecnologia hauria d’estar present a la vida quotidiana dels individus.

Missió

Promoure el desenvolupament econòmic del territori català mitjançant les noves tecnologies, contribuïnt a millorar la formació en noves tecnologies mitjançant la realització de tallers, oferint programes de pràctiques, nacionals i internacionals, als estudiants, fomentant l’establiment de contactes amb personalitats del sector a través de jornades i conferències i conscienciant a la comunitat mitjançant activitats obertes sobre divulgació científica i tecnològica.

Valors

  • Creiem en la ciència i la tecnologia com a eines per a entendre el món i canviar-lo.
  • Creiem en la creativitat com a factor clau a l’hora de resoldre els problemes del futur.
  • Creiem que la tecnologia, el coneixement i l’educació han de ser accessibles universalment.
  • Creiem en el treball en equip com a metodologia fonamental per a resoldre reptes.
  • Creiem en una societat globalitzada on la cooperació internacional és fonamental.
  • Creiem en la llibertat d’expresió i trobem legítima la seva defensa.
  • Creiem en el potencial dels joves catalans i volem posar-lo en valor.